Wednesday, February 24, 2010

Ringkasan Syarikat


Ø IS NAEY ENTERPRISE merupakan syarikat milik penuh bumiputra.

Ø Menjalankan aktiviti perniagaan yang berasaskan pertanian dan industri asas tani.

Ø Mula memfokuskan, kepada penternakan cacing tanah dan produk­-produk yang berasaskan cacing tanah sejak April 2008.

Ø Syarikat IS NAEY ENTERPRISE telah mempunyai ladang di INFORTERNAK dan tak lama lagi ada cawangan di Taiping. Sekarang syarikat IS NAEY ENTERPRISE mempunyai lebih dari 70 penternak yang bernaung di bawah syarikat ini.

Ø Menganjurkan seminar bagi melatih penternak-penternak baru yang berminat untuk menjalankan aktiviti ini. Juga membuat pemantauan terhadap penternak-penternak yang berada di bawah syarikat.

Ø Mengeluarkan produk-produk yang berasaskan cacing seperti baja vermi kompos, makanan ikan, makanan ternakan dan juga produk kosmetik.

Ø Menjalankan projek integrasi antara penternakan, haiwan lain (kambing, lembu, ikan), cacing tanah dan penanaman sayur-sayuran.

Ø Syarikat mensasarkan pengeluaran baja 5 tan sebulan dan target untuk sepanjang tahun melebihi 70 tan.

No comments:

Post a Comment